rec
Kosten voor deelname


De hier vermelde bedragen betreffen 2019.
De kosten zijn sinds 2008 niet meer verhoogd.


Als experiment kunnen kinderen t/m 12 jaar in 2019 gratis aan de fietsvierdaagse deelnemen. Zij kunnen alleen meefietsen onder begeleiding van een volwassene.

Voor de kinderen dient wel een inschrijfformulier (online of op papier) te worden ingeleverd.


FORMULIER BEREKENING INSCHRIJFGELD

aantal volwassenen (geen lid NTFU)

aantal volwassenen (wel lid NTFU)

aantal kinderen (t/m 12 jaar)


kosten bij vóórinschrijving
kosten bij betaling aan de start
€ 8,--

€ 10,--kosten
volwassenen (lid NTFU) bij voorinschrijving
€  6,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij voorinschrijving
€  8,--
volwassenen (lid NTFU) bij inschrijving aan de start
€  8,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij inschrijving aan de start  
€ 10,--
kinderen t/m 12 jaar
gratis

volwassenen inschrijving voor één dag
€  4,--
kinderen t/m 12 jaar inschrijving voor één dag
gratisBij voorinschrijving (vóór 20 mei 2019):
Het inschrijfgeld overmaken op
rekeningnummer NL49 RABO 01 15 189 874 ten name van
Stichting Betuwse Fietsvierdaagse, Kerk-Avezaath

internationaal:
IBAN : NL49 RABO 0115189874
BIC : RABONL2U