rec
Kosten voor deelname


De hier vermelde bedragen betreffen 2021.
In 2019 hebben wij voor het eerst sinds 2008 een (bescheiden) prijsverhoging hebben doorgevoerd.


Kinderen t/m 12 jaar kunnen ook in 2021 gratis aan de fietsvierdaagse deelnemen. Zij kunnen alleen meefietsen onder begeleiding van een volwassene.

Voor de kinderen dient wel een inschrijfformulier (online of op papier) te worden ingeleverd.


FORMULIER BEREKENING INSCHRIJFGELD

aantal volwassenen (geen lid NTFU)

aantal volwassenen (wel lid NTFU)

aantal kinderen (t/m 12 jaar)


kosten bij vóórinschrijving
kosten bij betaling aan de start
€ 10,--

€ 12,--kosten
volwassenen (lid NTFU) bij voorinschrijving
€    8,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij voorinschrijving
€  10,--
volwassenen (lid NTFU) bij inschrijving aan de start
€  10,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij inschrijving aan de start  
€  12,--
kinderen t/m 12 jaar
gratis

volwassenen inschrijving voor één dag
€  5,--
kinderen t/m 12 jaar inschrijving voor één dag
gratisBij voorinschrijving (vóór 1 mei 2021):
Het inschrijfgeld uiterlijk 1 mei 2021 overmaken op
rekeningnummer NL49 RABO 0115 1898 74 ten name van
Stichting Betuwse Fietsvierdaagse, Kerk-Avezaath

internationaal:
IBAN : NL49 RABO 0115 1898 74
BIC : RABONL2U