rec
Kosten voor deelname


De hier vermelde bedragen gelden voor 2023.

Kinderen t/m 12 jaar kunnen ook in 2023 gratis aan de fietsvierdaagse deelnemen. Zij kunnen alleen meefietsen onder begeleiding van een volwassene.

Voor de kinderen dient wel een inschrijfformulier (online of op papier) te worden ingeleverd.


FORMULIER BEREKENING INSCHRIJFGELD

aantal volwassenen (geen lid NTFU)

aantal volwassenen (wel lid NTFU)

aantal kinderen (t/m 12 jaar)


kosten bij vóórinschrijving
kosten bij betaling aan de start
€ 10,--

€ 12,--kosten
volwassenen (lid NTFU) bij voorinschrijving
€    8,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij voorinschrijving
€  10,--
volwassenen (lid NTFU) bij inschrijving aan de start
€  10,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij inschrijving aan de start  
€  12,--
kinderen t/m 12 jaar
gratis

volwassenen inschrijving voor één dag
€  5,--
kinderen t/m 12 jaar inschrijving voor één dag
gratisbetreffende het jaar 2023:
Bij voorinschrijving (vóór 10 mei 2023):
Het inschrijfgeld uiterlijk 10 mei 2023 overmaken op
rekeningnummer NL49 RABO 0115 1898 74 ten name van
Stichting Betuwse Fietsvierdaagse, Kerk-Avezaath

internationaal:
IBAN : NL49 RABO 0115 1898 74
BIC : RABONL2U