rec
Kosten voor deelname


De hier vermelde bedragen gelden voor 2024. Sinds 2019 zijn de prijzen niet meer gewijzigd..


Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis aan de fietsvierdaagse deelnemen. Zij kunnen alleen meefietsen onder begeleiding van een volwassene.

Voor de kinderen dient wel een inschrijfformulier (online of op papier) te worden ingeleverd.


FORMULIER BEREKENING INSCHRIJFGELD

aantal volwassenen (geen lid NTFU)

aantal volwassenen (wel lid NTFU)

aantal kinderen (t/m 12 jaar)


kosten bij vóórinschrijving
kosten bij betaling aan de start
€ 10,--

€ 12,--kosten
volwassenen (lid NTFU) bij voorinschrijving
€    8,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij voorinschrijving
€  10,--
volwassenen (lid NTFU) bij inschrijving aan de start
€  10,--
volwassenen (geen lid NTFU) bij inschrijving aan de start  
€  12,--
kinderen t/m 12 jaar
gratis

volwassenen inschrijving voor één dag
€  5,--
kinderen t/m 12 jaar inschrijving voor één dag
gratisbetreffende het jaar 2024:
Bij voorinschrijving (vóór 2 mei 2024):
Het inschrijfgeld uiterlijk 2 mei 2024 overmaken op
rekeningnummer NL49 RABO 0115 1898 74 ten name van
Stichting Betuwse Fietsvierdaagse, Kerk-Avezaath

internationaal:
IBAN : NL49 RABO 0115 1898 74
BIC : RABONL2U