rec
Reglement
  1. Ingeschreven kan worden voor 25, 40, 60 of 80 km.
  2. Het is niet verplicht gedurende vier dagen steeds dezelfde afstand te kiezen.
  3. Deelnemers dienen de verkeersregels na te leven. Het is een toeristisch en recreatief evenement. Dus geen wedstrijd!
  4. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij/zij tegenover de Stichting Betuwse Fietsvierdaagse en haar medewerkers zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaken dan ook ontstaan en vrijwaart haar van alle vorderingen, welke het gevolg kunnen zijn van deelnemen.
  5. Kinderen t/m 12 jaar kunnen alleen deelnemen onder geleide van een volwassene.
  6. Deelname aan attracties onderweg is op eigen kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  7. Bij deelname van minimaal drie dagen ontvangt de deelnemer een leuke herinnering.
  8. Inschrijving is mogelijk zowel aan het startbureau als (tegen verlaagd tarief) bij voor-inschrijving. Bij voor-inschrijving dient het inschrijfgeld uiterlijk een week voor de start van de fietsvierdaagse te zijn voldaan; zo niet, dan dient het volledige inschrijfgeld zonder korting te worden betaald.
  9. De deelnemers verklaren zich door zich in te schrijven akkoord met het op deze website gepubliceerde privacy-reglement
  10. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van het Stichtingsbestuur bindend.